Ukoliko imate bilo kakva pitanja možete nam pisati koristeći formu desno!

CENTAR NVO KOTOR

Rakite IV Lamela I, Škaljari,

85330 Kotor, Crna Gora


Kontakt organizacije:
EXPEDITIO: office@expeditio.org
EKO CENTAR DELFIN: ecodelfinkotor@gmail.com