[Naša akcija] Konsultacijama o studijama u inostranstvu

Dok cekamo implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021 Kotor, NVO Nasa akcija je krenula u implementaciju mjere B3 akcionog plana. Godinu smo za mlade u Kotoru zapoceli Zimskim [...]